Maatschappelijke zetel: KVSR St-Rombouts vzw - Korte Dreef 5 - B-2820 Rijmenam

 

 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden.
Alle geregistreerde trademarks, logo's, foto's, films, data, handelsnamen, merken en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten

 en behoren het KVSR vzw of derden toe.
De gedeeltelijke of gehele verspreiding, reproductie, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op elke wijze ook, is uitdrukkelijk verboden.
Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het KVSR vzw of de respectievelijke makers.

 

Copyright © 2017 KVSR vzw